Категорија...

Конкретно

konkretna obećanja iz 2006.

ВМРО-ДПМНЕ: Откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор

Ќе изградиме два откупно-дистрибутивни центри со цел полесно привлекување на странски инвеститор заради нивна натамошна продажба или изнајмување во регионите каде е сконцентрирано поголемо производство на овошје или зеленчук и има сериозна…

ВМРО-ДПМНЕ: Одделение за осудени лица во рамките на „Бардовци“

Ќе се изгради Одделение – стационар за осудени лица, во рамките на Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“, со кој ќе се обезбедат потребните услови (материјални, просторни и кадровски), за соодветен психијатриски третман на…

ВМРО-ДПМНЕ: Реновирање на Казнено-поправниот дом Идризово и затворот Битола

Во рамки на Програмата на Владата на Република Македонија за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните установи, во текот на 2011 година ќе се изврши реновирање на: а) Петтото крило во…

ВМРО-ДПМНЕ: Нова зграда за Јавното обвинителство

Ќе ја завршиме изградбата на новата зграда за Јавното обвинителство во која ќе бидат сместени Јавното обвинителство на Република Македонија, Вишото јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии

Донесување на Закон за измени и дополнувања на Законот за финансирање на политичките партии, согласно со препораките на ГРЕКО и ОДИХР во насока на обезбедување на поголема транспарентност на сметките на политичките партии и преку…

ВМРО-ДПМНЕ: Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик

Имплементација на измените и дополнувањата на Кривичниот законик од април 2011 година, кои се однесуваат на соодветно регулирање на кривичните дела Поткуп и Противзаконито посредување, согласно со Кривичната конвенција за корупција на…

ВМРО-ДПМНЕ: Зголемен фонд на часови по математика во гимназиско образование

Во гимназиското образование ќе се зголеми неделниот фонд на изучување на математиката во првите две години, а во средните стручни училишта наставниот предмет Математика ќе стане задолжителен во првите години за ситеструки, а во трета и…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска здравствена картичка

Со електронската здравствена картичка ќе се заменат хартиената книшка и сините картончиња. Осигурениците и фирмите нема да имаат потреба да доаѓаат до подрачните служби на ФЗОМ. Носител: Министерството за здравство и ФЗОМ.

ВМРО-ДПМНЕ: Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на РМ

Ќе формираме Центри за повик на Итна медицинска помош на целата територија на Република Македонија, со што ќе се обезбеди ефикасност и достапност на Итната медицинска помош на сите граѓани во Република Македонија. Ќе се подобри следењето и…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Криволак“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ во 2012 година ќе почне со реализација на проектот „Криволак“, од аспект на производство на екохрана и енергија од соларни централи во корелација со обезбедување на вода за наводнување (со продолжување на системот…

ВМРО-ДПМНЕ: Проект „Мариово“

Владата на ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи со реализација на проектот Мариово, кој во себе ќе ги имплементира следните активности: Ќе ги изградиме хидроцентралите (Галиште и Чебрен); Ќе изградиме соларни централи; Ќе извршиме ревитализација на…