Категорија...

Ѓоко Стрезовски

Реконструкцијата на водоводот во Ресен почна со задоцнување од една година

Грижата за обезбедување чиста и пивка вода за секој жител на нашата општина и воспоставување на водоснабдителен систем што ќе ги задоволи потребите на секој дом во општината Ресен е процес којшто континуирано се одвива. Во насока на…