Категорија...

Коце Трајановски

Коце Трајановски: Паркирање и градска пајак-служба

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, во својата изборна програма за периодот 2009-2013 година, во областа „Паркирање и градска пајак-служба“ има ветено 4 (четири) проекти. Анализата на овие проекти покажува дека од нив 1 (едно)…