Категорија...

Во тек

Пробиен и новиот рок за катната гаража кај Центарот на холокаустот

ПРОЕКТ: ДОИЗГРАДБА НА КАТНИ ГАРАЖИ Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ во изминативе години докажа дека посветува особено внимание на решавање на долгогодишните проблеми со сообраќајниот метеж и паркирањето. Во таа насока, во периодот од…

„Луково Поле“ уште не мрднало од фазата на проценување

Во енергетска смисла, проектот Акумулација Луково Поле претставува последниот елемент за конечно заокружување на хидро-системот „Маврово”. Реализацијата на овој проект ќе овозможи зголемено годишно производство на 105 GWh електрична…

Гевгеличани чекаат чиста вода, наместо „арсена“

ПРОЕКТ: „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ“,ФИНАНСИРАН ОД ГЕРМАНСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА KFW Проектот се реализира во рамките на билатералната финансиска соработка со Владата на СР Германија и има за цел обезбедување на одржливо…

Скапата лопата фрлена во ТИРЗ Радовиш досега не донесе странски инвестиции

…ТИРЗ Радовиш, ТИРЗ Берово, ТИРЗ Делчево и ТИРЗ Виница ќе започнеме да ги градиме во текот на 2014 година, со што до крајот на 2014 година вкупната бројка на основани технолошки индустриски развојни зони на територијата на Република…

Македонска пошта допрва со услугата за „онлајн-продавници“

Овие услуги ќе се понудат на бизнис-заедницата на територијата на Република Македонија, како и на компаниите кои нудат интернет-продажба и истите ќе претставуваат нивна логистика за успешно развивање на нивните бизнис-идеи. Под…

Доцни новиот Моде-С секундарен набљудувачки радар

а) Набавка, инсталација и пуштање во работа на нов Моде-С секундарен набљудувачки радар (Mode-S Enhanced Surveillance Ground Station Implementation) со кој ќе се замени постојниот радарски систем Томсон, а наедно значително ќе се…

ТИРЗ Берово сè уште не е завршена и нема најави за странски инвестиции

...ТИРЗ Радовиш, ТИРЗ Берово, ТИРЗ Делчево и ТИРЗ Виница ќе започнеме да ги градиме во текот на 2014 година, со што до крајот на 2014 година вкупната бројка на основани технолошки индустриски развојни зони на територијата на Република…

ВМРО – ДПМНЕ : Изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново до Прилеп

 Изградбата на експресниот пат од Градско преку Росоман и Дреново до Прилеп е од големо значење за овој регион заради поврзување и економски развој на централниот дел од Македонија со пелагонискиот регион. Овој проект ќе се реализира во 3…