Категорија...

Изјави: Економија

Никола Груевски: Македонија е земја со најниски давачки за почнување бизнис во Европа

Македонија е земја со најниски давачки за почнување бизнис во Европа. Образложение: Трошоците за започнување на бизнис во Македонија изнесуваат околу 4000 денари или 65 евра. Според информациите од извештајот "Doing Business 2012"…