Категорија...

Арсенчо Алексовски

Учениците од ООУ “Jоаким Крчовски” во Крива Паланка не ја добија ветената спортска сала

Со оглед на тоа дека централното општинско училиште „Јоаким Крчовски“ има многу мала училишна спортска сала, предвидено е да се започне со изградба на нова училишна сала која ќе биде сместена зад централното училиште „Јоаким…