Категорија...

Билјана Беличанец Алексиќ

Нема нова градинка во Расадник

Проект: Изградба на нов комплекс кај постојната градинка во населбата Расадник. Општината Кисела Вода ќе преземе активности за изградба на нов комплекс како доградба на постојната градинка во населбата Расадник за 160 деца. Средствата…

Изградени се спортските игралишта во Пинтија и с.Драчево

Изградба на две повеќенаменски спортски игралишта Изградба на две повеќенаменски спортски игралишта, во дворот на ОУ „Св. Климент Охридски“ во селото Драчево со рок за реализација во ноември 2013 и во населбата Пинтија во подрачното ОУ…

Направена е нова градинка во Црниче

Во октомври 2013 година градоначалничката на  Општина Кисела Вода, Билјана Беличанец – Алексиќ, на жителите од  урбаните заедници Црниче  и Пржино им вети:  Нова градинка во склоп на подрачното училиште „Кузман Јосифовски –…

Не е формиран инкубатор за мали претпријатија во Општина Кисела Вода

Проект: Инкубатори за малите претпријатија. Целта на овој проект е поддршка и развој на мали претпријатија што ќе ги основаат младите и луѓето што имаат идеја да започнат сопствен бизнис. Инкубаторот за малите претпријатија ќе биде…

Билјана Беличанец – Алексиќ

Билјана Беличанец - Алексиќ е актуелен градоначалник на општина Кисела Вода. Таа е и театарска, телевизиска и филмска актерка. ПРИВАТЕН ЖИВОТ Родена е 25 јули 1973 година во Скопје. Сопруга е и мајка на две деца. Ќерка е на…

Отворена првата градинка во населбата Пинтија

Отворање на клон на јавна детска градинка во продолжение на подрачното ОУ „Рајко Жинзифов“ во населбата Пинтија за 80 деца. Средствата за овој проект ќе ги обезбеди општината Кисела Вода. (Рок за реализација: декември 2014 година)…

Кисела Вода доби нов Дом на културата

ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДБА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА Со заедничката реализација на овој проект, Министерството за култура и општината Кисела Вода ќе го реконструираат Домот на културата…

Изградени детско и спортско игралиште во Усје

Изградба на детско и спортско игралиште во месната заедница Усје Изградба на детско и спортско игралиште на сегашниот фудбалски терен во месната заедница Усје и Стаклара-Камник, во насока на подобрување на условите за спорт и…

Направена е реконструкција на ОУ „Круме Кепески“ во Кисела Вода

ОУ „Круме Кепески“ - реконструкција на прозори и санитарни јазли. (Рок за реализација: 2013-2015) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Реконструкција на основното училиште „Круме Кепески“ во Кисела Вода, вети градоначалничката на оваа Општина…

Изграден детскиот парк кај Теферич

Изградба на детски парк кај месноста Теферич.  (Рок за реализација: јули 2014 ) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ново детско игралиште во Теферич е изградено во август 2015 година. „ Изградба на детски парк кај месноста Теферич “, …

Изградено тениското игралиште во Драчево

Изградба на тениски терен во ОУ „Кузман Шапкарев“ во населбата Драчево. Проектот ќе се реалзира во соработка со Владата на Република Македонија и со Агенцијата за млади и спорт. (Рок за реализација: ноември 2015) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:…

Во Усје отворен Дневен центар за лица со посебни потреби

Проект: Дневен центар за лица со посебни потреби Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, ќе отвориме Дневен центар за лица со посебни потреби, со цел нивна социјализација и подобрување на квалитетот на нивното…

Припор ја доби првата градинка

Проект: Отворање на детска градинка во населбата Припор Ќе отвориме детска градинка во населбата Припор, клон на јавната детска градинка „8 Март“ во состав на подрачното ОУ „Круме Кепески“ за поголем опфат на деца за сместување во…

Во Расадник не е изградена монтажна катна гаража

Во предизборието за локалните избори во 2013 г. ВМРО ДПМНЕ за жителите на Општина Кисела Вода вети: Проект: Поставување на монтажна катна гаража до спортската сала „Расадник“. (Рок на реализација 2014 г.) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:…

Заменет е покривот на градинката во Пржино

Проект: Реконструкција на кровот во постојната градинка во Пржино За подобрување на капацитетите за сместување на деца во предучилишните установи, општината Кисела Вода ќе изврши реконструкција на кровот во градинката во Пржино.…

Во Драчево изграден Паркот на бранителите

Проект: Изградба на паркот на бранителите од 2001 година Општината Кисела Вода ќе преземе активности за изградба на парк за бранителите од воениот конфликт од 2001 година во населбата Драчево. Сред- ствата за овој проект ќе ги обезбеди…

Нема абер од спортско-рекреативниот центар во Пржино

Изградба на спортско-рекреативен центар на игралиштето Славија во населбата Пржино Изградба на спортско-рекреативен центар на игралиштето Славија во населбата Пржино, каде ќе се одржуваат спортски натпревари, подготовки и…

Изградено новото ОУ„Рајко Жинзифов“ во Драчево

Ќе се изгради нов објект во ОУ „Рајко Жинзифов“ во населбата Драчево, за што ќе се обезбедат 1,5 милион евра донација од Владата на Народна Репу- блика Кина.  (Рок за реализација: 2014) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: На први септември 2014 година…