Категорија...

Чедомир Дамјановски

Чедомир Дамјановски: Ние немаме мандат никого да лустрираме од 15 јануари наваму

„Ние немаме мандат никого да лустрираме од 15 јануари наваму. Затоа што нас ни е истечен мандатот на 15 јануари. Во Законот пишува дека членовите на Комисијата се избираат за пет години, а мандатот на членовите престанува со истекот на…