Категорија...

Ѓоко Стрезовски

Ветените спортски училишни сали во Ресен не се изградени

Проект Изградба на две спортски училишни сали Опис: Со цел поттикнување на правилен психофизички развој и поттикну­вање на спортскиот и натпреварувачкиот дух кај младите и возрасните во соработка со Владата на Република…

Реконструкцијата на водоводот во Ресен почна со задоцнување од една година

Грижата за обезбедување чиста и пивка вода за секој жител на нашата општина и воспоставување на водоснабдителен систем што ќе ги задоволи потребите на секој дом во општината Ресен е процес којшто континуирано се одвива. Во насока на…