Категорија...

Христијан Делев

Не, во последниве 10 година Македонија не го доживеа „најголемиот економски раст во историјата“

Кога станува збор за движењето на една економија, односно за нејзиниот раст или пад, нема повеќе „релевантни индикатори“, тука има само еден. А, тоа е движењето на бруто домашниот производ (БДП) и тоа, пред сè, движењето на БДП на годишно…