Категорија...

Миле Јанакиески

Не е изграден спортски аеродром во Калишта-Струга

Ќе пристапиме кон изработка на детална урбанистичка планска документација, а локацијата ќе биде понудена на заинтересиран приватен партнер кој би го изградил спортскиот аеродром. Со овој проект ќе се активира спортското воздухопловство и…

Миле Јанакиески: Нови автобуски линии од Велес за Скопје

Законот за превоз по иницијатива на пратеникот од Велес, Илија Димов е променет и на 1 октомври ќе има јавен повик за нови компании кои се заинтересирани за нови автобуски линии. Повикот ќе трае два дена и очекувам кон крајот на октомври да…