Категорија...

Мирка Велиновска

Мирка Велиновска: Корупција во институциите на ЕУ или во земјите на ЕУ

Својата редовна неделна колумна во весникот „Нова Македонија“, Мирка Велиновска ја започна со следниве зборови: Значи, корупцијата во телата на Европската Унија: нејзините институции, парламентот, комесаријатите, директоратите,…