Категорија...

Пеце Милевски

Советниците на СДСМ не се против битолскиот референдум

Изјавата која ја анализираме е проблематична на повеќе нивоа. Во неа се наведуваат неколку невистинити тврдења, а освен тоа целиот настап на Милевски е дел од политичка кампања која ја води патијата на која ѝ припаѓа, а која се темели на…