Категорија...

Спиро Ристовски

Екстерно тестирање – укинувањето на неуспешна мерка не е популизам

Резултатите на македонските ученици по оспособеност за читање со разбирање и критички пристап во читањето на пишаните материјали, математичка писменост и писменост во природните науки беа меѓу четирите најлоши од сите земји каде што се…

Ристовски со невозможни бројки – еден милион читатели за 6 години?!

Заменик министерот за образование Спиро Ристовски, неодамна ја посети специјализираната јавна читална каде можат да се најдат преведени стручни книги од проектот на Владата, при што ја даде следнава изјава чиј дел го оценуваме…

Ристовски го промаши рокот за подрачното училиште во Хром

19 февруари годинава, не е првиот ден на кој заменик-министерот за образование Спиро Ристовски, дава рок за завршување на ОУ „Димитар Поп Георгиев - Беровски“ во Хром, кој не е исполнет. Имено, на неговата странциа на Фејсбук на 25 октомври…

Спиро Ристовски: Вложуваме напори за интегрирање на децата со аутизам

Центарот е потврда на нашите напори што ги вложуваме за овие деца да се интегрираат во општеството и да не останат на неговите маргини. Ова докажува дека овие лица не се сами и препуштени на случајноста и дека ја заслужуваат нашата љубов…