Категорија...

Ванчо Шехтански

Шехтански против Шехтански: Mандатите сe истечени, ама нека провери Уставниот суд

Ванчо Шехтански како директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа донел одлука дека неговиот орган и тој лично треба да ги стави вон правна сила сите одлуки на советите на општините во Република Македонија, кои се донесени после…