Категорија...

Зоран Ставрески

Ставрески: Дали навистина Македонија има четврт најнизок долг во Европа?

На својата прес конференција, по објавувањето на „бомбата“ на опозицијата на 2 март, министерот за финансии, Зоран Ставрески, во своето излагање рече дека Македонија има четврт најнизок долг во Европа од 35 отсто од БДП, додека…

Зоран Ставрески: Македонија е најмалку задолжена земја од сите земји на регионалниот самит

Задоволство беше да се слушне од повеќе страни дека Македонија во делот на макроекономските показатели и нивото на задолженост, буџетскиот дефицит стои многу подобро од другите земји во регионот. Македонија е најмалку задолжена земја од…

Зоран Ставрески: 550 милиони евра странски инвестиции

Во Република Македонија во период од четири години по основ на странски инвестиции се влезени милијарда и 550 милиони евра. Оваа сума е двапати повеќе од вкупниот прилив по тој основ во периодот од 1990 година до 2005 година.

Зоран Ставрески: Пораст од 93% на странските директни инвестиции

Придобивките од концептот технолошко-индустриски развојни зони се евидентни. Странските директни инвестиции во земјата кумулативно во периодот од 2007 до 2011 година изнесуваат 1,5 милијарди евра, што означува пораст од 93 отсто во…