Категорија...

Ветувања: Железничка инфраструктура

Пругата Куманово – Бељаковце треба да биде довршена до крајот на годината

  Ќе ја довршиме реконструкцијата на пругата од Куманово до Бељаковце (Коридор 8). ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: За предвремените парламентарни избори (декември 2016 г) СДСМ вети довршување на реконструкцијата на пругата Куманово - Бељаковце.…

Се гледа крајот на изградбата на пругата Битола – Кременица

Довршување на пругата Битола - Кременица и крак до индустриска зона Жабени   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Довршување на реконструкцијата на пругата Битола – Кременица на македонско – грчката граница, вети СДСМ  за предвремените…

Сѐ уште нема соларни системи на железничките станици

ВЕТУВАЊЕ: Ќе изградиме соларни системи на железничките станици, со што ќе добиеме модернизација и огромни заштеди на енергија. Прва фаза - Скопје, Табановце, Куманово, Велес, Прилеп, Битола, Неготино, Д.Капија и Гевгелија.…

Пругата скопски аеродром – Миладиновци допрва се најавува за изградба до 2030 година

ВЕТУВАЊЕ: Ќе изградиме нова пруга од аеродромот Александар Велики до Миладиновци, со што отвораме железнички превоз од аеродромот Александар Велики до Скопје. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: СДСМ во својата програма „План за живот во…

Бесплатен „пензионерски воз“ еднаш месечно

ПРОЕКТ: БЕСПЛАТЕН ВИКЕНД ЗА СТАРИТЕ ЛИЦА ЗА ПРЕВОЗ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе продолжи да го подобрува стандардот и условите за живот на старите лица во Република Македонија. Ќе воведеме бесплатен…

Пругата Битола – Кременица стаса само до првиот километар

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛНИЦАТА БИТОЛА-КРЕМЕНИЦА КАКО ДЕЛ ОД КРАКОТ 10 Д ОД КОРИДОРОТ 10 И ИЗГРАДБА СО КРАК КОН ИНДУСТРИСКА ЗОНА ЖАБЕНИ Со овој проект се предвидува пругата од Битола до Кременица (граница со Република…

Реновирана е Железничката станица во Скопје

Во рамките на овој проект ќе се рехабилитира железничката станица во Скопје согласно најдобрите искуства на Европската Унија, вклучувајќи и подобрување на пристапноста на патниците, имајќи ги предвид и патниците со посебни…

ВМРО-ДПМНЕ: Ремонт на железничката пруга Ногаевци – Градско – Неготино

Овој зафат е дел од проектот за ремонт на три делници од железничкиот Коридор 10, со средства обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Реализацијата на овој проект е во насока на зголемување на безбедноста, како и зголемување на…

ДУИ: Модернизирање на железничката инфраструктура

„Модернизирање на железничката инфраструктура Коридор 8 Кичево-Лин.  За овој проект изготвен е главниот идеен проект. Според ветувањето на ДУИ ќе започне основниот проект и физибилити студијата за изградба на железницата, проект за кого е…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронска резервација на билети за железнички сообраќај

Со реализација на овој проект се овозможува поедноставување на постапката за резервација и издавање билети. Меѓу другото ќе се овозможи резервирање и купување билети, како и следење на возниот ред преку Интернет. За реализација на овој…

ВМРО-ДПМНЕ: Електронско издавање билети за железнички сообраќај

Системот за електронско издавање билети е веќе имплементиран на Железничката станица во Скопје. Следната фаза е имплементација на системот во сите поголеми станици во Република Македонија. Средствата е планирано да се обезбедат од МЖ…

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови/репарирани товарни вагони

Согледувајќи ги потребите на стопанството за извршување превози со железницата за наредниот среднорочен пе-риод, а имајќи ги предвид и директивите на ЕУ за модерен превоз, брзина од 100-120 км/час, еколошки сообраќај, се наметнува потребата…

ВМРО-ДПМНЕ: Набавка на нови моторни и електромоторни гарнитури

Со цел подигнување на квалитетот на услугата која се нуди во патничкиот железнички сообраќај ќе се изврши набавка на нови 3 дизел-моторни гарнитури и 2 електромоторни гарнитури. Секоја гарнитура опфаќа помеѓу 250 и 300 седишта односно…

ВМРО-ДПМНЕ: Надградба на железничката станица во Скопје

Со реализацијата на овој проект се предвидува воведување на современи системи за сигнализација и за информи-рање на патниците, како и зголемена безбедност и сигурност. Исто така, со овој проект на патниците им се олеснува пристапот до…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничка пруга до Кавадарци

Со изградба на овој крак од железничката пруга Градско-Шивец кон Кавадарци во должина од 6 километри ќе се овозможи поврзување на градот Кавадарци со постојната железничка пруга. Исто така ќе се овозможи поефикасен транспорт и…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Албанија

Изградба на нова пруга од Кичево до Лин, граница со Република Албанија во должина од 70 км Заради комплетна доизградба на Коридорот 8, кој ги поврзува Црното Море, Бугарија, Македонија, Албанија и Ита-лија, потребно е да се изгради и…

ВМРО-ДПМНЕ: Делница Куманово – Бељаковце

Поради тоа што започнатата изградба на пругата на Коридорот 8 во 1994 година е прекината во 2004 година и истата не е во целост изградена, ниту инвестициски одржувана, делницата Куманово-Бељаковце во моментов е не-функционална, односно…

ВМРО-ДПМНЕ: Железничко поврзување на Македонија со Бугарија

Со реализација на овој крупен и стратешки проект, ќе се овозможи железничко поврзување на Република Македо-нија со Република Бугарија. Со тоа ќе се изгради еден од непостојните делови на Паневропскиот коридор 8, кој го поврзува Црното Море,…