Резултати од анализа на постигнатото во периодот 2008-2011 год.

Резултати од извршената анализа на ветувањата.

Резултати за ВМРО-ДПМНЕ:

ВМРО-ДПМНЕ: Резултати од анализа на предизборни ветувања во 2008 година

Резултати за ДУИ:

ДУИ: Резултати од анализа на предизборни ветувања во 2008 година

За да ги видите ветувањата дадени на изборите во 2011 година може да го посетите линкот: Предизборни ветувања 2011