Категорија...

Градоначалници

Митко Јанчев

Митко Јанчев  е градоначалник на Општина Кавадарци ПРИВАТЕН ЖИВОТ Митко Јанчев е роден на 01.11.1981 година. Сопруг на Веселка и татко на три деца: Никола, Стојанче и Мила. ОБРАЗОВАНИЕ Тој е дипломиран…

Благој Бочварски 

Благој Бочварски е градоначалник на Општина Штип ПРИВАТЕН ЖИВОТ Благој Бочварски е роден на 09.01.1985 година во Штип. ОБРАЗОВАНИЕ Основното и средно образование ги завршил  во Штип, а дипломирал на…

Живко Гошаревски

Живко Гошаревски е градоначалник на Општина Ресен ПРИВАТЕН ЖИВОТ Живко Гошаревски е роден на 03. 11. 1973 година во Ресен. Оженет е со Билјана (вработена во Заводот за рехабилитација на неспецифични респираторни заболувања во…

Наташа Петровска

 Наташа Петровска е градоначалник на Општина Битолa ПРИВАТЕН ЖИВОТ Наташа Петровска е родена на 18 декември 1971 година во Битола. Петровска е мажена, мајка на две деца. ОБРАЗОВАНИЕ Средно училиште завршила во…

Жика Стојановски

Жика Стојановски e градоначалник на Oпштина Илинден ПРИВАТЕН ЖИВОТ Жика Стојановски е роден на 9 ноември 1963 година во Куманово. ОБРАЗОВАНИЕ Дипломирал на  Машинскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во…

Илија Јованоски

Илија Јованоски е градоначалник на Општина Прилеп ПРИВАТЕН ЖИВОТ Илија Јованоски е роден на 28 мај 1956 година во Прилеп. ОБРАЗОВАНИЕ Јованоски е примариус доктор специјалист ортопед. КАРИЕРА Од…

Јован Стојановски

Професор д-р Јован Стојановски е градоначалник на Охрид, избран на локалните избори во 2017 година ПРИВАТЕН ЖИВОТ Стојановски е роден во Охрид во 1970 година на 7-ми август. Оженет е и татко е на две деца …

Блерим Беџети

Блерим Беџети е градоначалник на Општина Сарај ПРИВАТЕН ЖИВОТ Блерим Беџети е роден на 16 октомври 1976 година во село Глумово, Скопско. ОБРАЗОВАНИЕ Беџети дипломирал на Правниот факултет на Приштинскиот универзитет.…

Блаже Шапов

Блаже Шапов e градоначалник на Oпштина Богданци ПРИВАТЕН ЖИВОТ Блаже Шапов  е роден на 06.12.1977 година во Гевгелија,  живее во Богданци. Оженет е и татко е на две  деца. Тој е  поранешен тренер на ФК „Вардарски“ Богданци, а…

Висар Ганиу

Висар Ганиу е градоначалник на Општина Чаир ПРИВАТЕН ЖИВОТ Висар Ганиу е роден на 18.07.1978 година во Скопје.  Тој е сопруг и татко на три деца. Освен мајчиниот јазик  - албански, Висар зборува англиски јазик, српско…

Борис Георгиевски

Борис Георгиевски е градоначалник на Општина Гази Баба ПРИВАТЕН ЖИВОТ Роден е на 03 октомври 1964 во Скопје. Оженет и татко на две деца. ОБРАЗОВАНИЕ Основното и средно образование ги завршил во Скопје. Во периодот од 2008…

Велимир Смилевски

Велимир Смилевски е градоначалник на Бутел ПРИВАТЕН ЖИВОТ Велимир Смилевски е роден на 26.10.1976 година во Скопје.  Тој е оженет и е татко на две деца.  ОБРАЗОВАНИЕ Дипломирал на економски факултет,…

Љупчо Бојаџиев

Љупчо Бојаџиев e градоначалник на Oпштина Кратово ПРИВАТЕН ЖИВОТ Бојаџиев е роден  на 09.06.1955 година во Ново Село, Струмица. Во Кратово живее од 1980 година, па се до денес. Оженет е и татко на едно дете. …

Зоран Зимбаков

Зоран Зимбаков e градоначалник на Oпштина Босилово ПРИВАТЕН ЖИВОТ Зоран Зимбаков е роден на 09.09.1972 година во Струмица, живее во с.Босилово. Тој е оженет  и е татко на две деца. ОБРАЗОВАНИЕ Основно образование…

Стефче Трпковски

Стефче Трпковски e градоначалник на Oпштина Сопиште ПРИВАТЕН ЖИВОТ Стефче Трпковски е роден на седми август 1982 година во Скопје. ОБРАЗОВАНИЕ Средно образование завршил во ДСГУ „Здравко Цветковски“, а високо…

Горанчо Крстев – Грга

Градоначалник на Општината Чешиново Облешево од октомври 2017 година БИОГРАФИЈА Роден е на 26.06.1970 година во Кочани. Оженет е и има две деца. ОБРАЗОВАНИЕ По образование е рударски техничар. Нема…

Рамиз Мерко

Градоначалник на општина Струга од номеври 2017 година ПРИВАТЕН ЖИВОТ Роден на 12.04.1957 година во Струга. ОБРАЗОВАНИЕ -Од 1964-1976 г. ги завршува основното и средното образование -Од  1976-1980 г. завршува…

Александар Наумоски

Александар Наумоски е градоначалник на Општина Ѓорче Петров ОБРАЗОВАНИЕ Во Ѓорче Петров завршува основно образование во ОУ „Мирче Ацев”, а средно образование во СУЦ „Васил Антевски Дрен” Дипломира на правниот…