Browsing Tag

Бошков Мост

Привремено саниран покривот на училиштето “Гоце Делчев” во Гостивар

Покривот на училиштето, како што информираа од Оштината, е привремено саниран со најлони што се користат за оранжерии, а за трајно решение ќе треба да се чека до наредната пролет кога ќе се извршат сите тендерски постапки и за време на…

ВМРО – ДПМНЕ : Изградба на ХЕЦ БОШКОВ МОСТ

ХЕЦ Бошков Мост е сложен хидроенергетски систем со кој се предвидува целосно искористување на хидропо- тенцијалот на Мала Река, чиј слив се наоѓа во западниот дел на Република Македонија. ХЕЦ Бошков Мост ќе се состои од два агрегати со…