Browsing Tag

Дневен центар за лица со интелектуална попреченост

Исполнето: Во Капиштец отворен Дневен центар за лица со интелектуална попреченост

ПРОЕКТ: „ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СПРЕЧЕНОСТ “   Една од приоритетните насоки на Градот Скопје во поглед на подобрување на квалитетот на живот на лицата со посебни потре би ќе биде поддршка за…