Browsing Tag

хартиени рецепти

На пациентите сè уште им се издаваат хартиените упати и рецепти

Досега обрасците за рецепт и упат се издаваа од страна на здравствената установа во хартиена форма. По примерот на многу земји во ЕУ, со овој проект ќе ги укинеме хартиените обрасци за упат и рецепт и воведување на електронски рецепт…