Browsing Tag

хидроелектрана

ВМРО – ДПМНЕ : Изградба на ХЕЦ БОШКОВ МОСТ

ХЕЦ Бошков Мост е сложен хидроенергетски систем со кој се предвидува целосно искористување на хидропо- тенцијалот на Мала Река, чиј слив се наоѓа во западниот дел на Република Македонија. ХЕЦ Бошков Мост ќе се состои од два агрегати со…