Browsing Tag

инертен отпад

Депонијата за инертен отпад во Битола функционира од 2016 година

Проект: Изградба на депонија за инертен отпад Опис на проектот: Општината досега немала депонија за градежен шут, па со овој проект ќе се најде соодветна локација за изградба на ваква депонија заради решавање на проблемот на…