Browsing Tag

испуштен контекст

Во наслов се навестува информација околу ЗРО што во текстот ја нема

Објава на Фејсбук на дигитален медиум поради испуштен контекст погрешно ги наведува читателите дека ќе дознаат детали за законските измени во ЗРО околу времето на стапувањето во сила на тие измени. Но во објавата таква информација нема