Browsing Tag

континуирано

ВМРО-ДПМНЕ: Едукација за користење на WiFi-пунктовите

За унапредување на степенот и квалитетот на употреба на поставените WiFi-пунктови низ државата, потребно е да се преземат активности за информирање и едуцирање на локалното население кое ги користи. Во таа насока ќе се изработуваат различни…

ВМРО-ДПМНЕ: Широкопојасен интернет

Ќе бидат преземени иницијативи за покренување на интересот кај донаторите, приватните компании и невладиниот сектор, преку заеднички партнерства да придонесат за зголемување на степенот на Интернет-покриеност на територијата на Република…