Browsing Tag

Луково Поле

„Луково Поле“ уште не мрднало од фазата на проценување

Во енергетска смисла, проектот Акумулација Луково Поле претставува последниот елемент за конечно заокружување на хидро-системот „Маврово”. Реализацијата на овој проект ќе овозможи зголемено годишно производство на 105 GWh електрична…