Browsing Tag

судски одлуки

Нема портал за даночни и царински пресуди

ПРОЕКТ: ПОРТАЛ-ПРЕСУДИ ЗА ДАНОЧНИ И ЗА ЦАРИНСКИ СПОРОВИ Со проектот се предвидува креирање на портал за преглед на конечни и правосилни судски одлуки донесени од Управниот суд кои се однесуваат на предмети од…