Browsing Tag

Св. Ѓорѓија Струга

Сè уште не е завршена конзервацијата на црквата „Св.Ѓорѓи“ во Струга

ПРОЕКТ: КОНЗЕРВАЦИЈА НА ЦРКВАТА „СВ. ЃОРЃИ“ ВО СТРУГА Проектот опфаќа конзервација на живописот кој е од исклучителна важност, особено од иконографски аспект, и потекнува од 19 век. Носител: НУ Завод за заштита на спомениците на…