Browsing Tag

Трпејца

Трпејца далеку од изградба на фекална канализација

Проект: Третман на отпадните води во село Трпејца, село Љубаништа и населено место Свети Наум Со нова технологија што ќе ја воведеме во поглед на третманот на отпадните води, ќе придонесеме овој регион да биде опфатен со систем за…