Browsing Tag

закон за зеленило

Создадени се законските услови за зголемување на урбаното зеленило

Законот за урбано зеленило не е нова идеја, но е идеја која конечно е усвоена во соодветна процедура во Собранието на РМ, како една од точките на 30-тата седница. Законот е инициран од партијата ДОМ, која активно учествуваше во неговата…

ВМРО-ДПМНЕ: Закон за зеленило

Со законот треба да се уреди планирање, проектирање, подигање, уредување, одржување, заштита, користење и финансирање на зеленилото, управувањето со него, како и надзорот врз примената на законот. Основна цел е со зеленилото да се управува…