Категорија...

Ветувања 2011

ДУИ: Бесплатни учебници и стипендии за децата на воените инвалиди и херои

Посебно внимание ќе им посветиме на децата на воените инвалиди и херои. Ќе се креира фонд кој ќе им обезбеди бесплатни учебници и стипендии за средно и универзитетско школување.

ДУИ: Измена на Законот за народна техника

Приоритет за нас е да се смени Законот за народна техника (Закон  за поттикнување и помагање на техничката култура), со цел ориентација на ресурсите кон локалната власт,обезбедување на минимални средства за нив како стимулација и мотивација…

ДУИ: Пакт за образование

Ќе се развие модел на образование со еднакви можности за сите етнички социјални и полови групи. За да се постигне ова, ние ќе иницираме пакт за образование, кој ќе вклучува политичарите, граѓанското општество и професионалците со ефекти што…

ДУИ: Интернет клубови во сите градови на Западна Македонија

Отворање на јавни центри за информатичка технологија во сите градови на Западна Македонија. Во овие центри ќе има игри, но исто така, едукативни програми за сите генерации, додека ќе бидат мониторирани од страна на менаџерите за да се…

ДУИ: Борба против невработеноста и создавање нови работни места

Борба против невработеноста и создавање нови работни места, особено за младите ќе продолжи со поголема динамика; Ќе се спроведе проактивна политика за вработување, посебно кај младите во руралните области.

ДУИ: Реформи во судството

Реформите во судството ќе се спроведуват ефикасно и ќе се зајакне независноста и целокупниот капацитет на правниот систем; Ќе се реализира реформата на јавното обвинителство без влијание на дневната политика;

ДУИ: Вклучувањето и унапредувањето на државните службеници нема да бидат предмет на политички диктат

Во согласност со барањата на Европската комисија во врска со исполнувањето на евро-интегративната агенда на Македонија, во иднина, ДУИ ќе работи на и ќе обезбеди дека: Вклучувањето и унапредувањето  на државните службеници нема да бидат…

ДУИ: Безжичен интернет пристап за факултетите и студентските домови

Студентите од Тетовскиот Универзитет и Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово ќе им овозможиме бесплатен интернет пристап за истражувачки цели. Тие исто така ќе имаат пристап до Интернет инсталиран во студентските домови.

ВМРО-ДПМНЕ: Постдипломски или докторски студии за асистентите на медицински факултет

Сите асистенти и помлади асистенти на медицинските факултети кои сакаат и ќе успеат да запишат постдипломски студии или докторат на еден од 100-те највисокорангирани универзитети во СаД или на еден од 10-те највисоко рангирани универзитети…