Не е воведен регистар на парафискални давачки


Нема бесплатен превоз за млади невработени до 29 години


Воведени се мерки за помош на лица со телесна попреченост


Донесен е нов Закон за енергетика усогласен со европските директиви


Започна пробивањето на дел од булеварот „Благоја Тоска” во Тетово


Земјоделците добија поголеми субвенции за тутунот


Почнати се преговори со Грција за приклучување кон гасоводот ТАП


Не е намален цензусот за локален референдум


Земјоделците не добија бенефициран стаж


Владата само делумно го зголеми буџетот за рамномерен развој


Партиципација за болничко лекување сè уште плаќаат мнозинството граѓани


Градоначалникот на Кавадарци, Јанчев вети и се откажа од платата


Сè уште има трки со мотори на скопските булевари


Во Кисела Вода редовно се чистат депониите и одводните канали


Скопје доби четири еколошки автобуси, најавени уште 30 нови за наредната година


Договорот за името потпишан, за имплементацијата ќе видиме


Нема суштински промени кај вработувањето „на определено“


Владата ја зголеми акцизата за нафтата, но не за луксузните возила