Охрид сè уште не доби затворен базен


Гостивар доби пречистителна станица за вода


Скопје од 2008 година е без автопазар


Кавадарчани останаа без зоолошка градина


Во Скопје не е направена патека за екстремен велосипедизам


Скопје не доби современа компостара


Плажите во Стење и во Сливница добија нов лик


Не е изградена браната „Конско“


Нема абер од новиот мост на реката Бабуна во Богомила


Над 1.400 ученици на О.У. „Исмаил Ќемали“ во Чаир, следат настава во мизерни услови


Не се намали времето за чекање за операција на катаракта


Не е изградено ветеното основно училиште во Горно Нерези


Реконструкцијата на улицата „11 Октомври“ во Пробишптип доцни четири години


Изградена улицата „Анастас Митрев 3“ во Мичурин


Не е направена темелна реконструкција на ОУ „Јоаким Крчовски“ во Волково


Сè уште нема нова градинка во Волково


Изграден резервоарот за вода во село Сиричино


Учениците од ОУ „Петар Мусев“ не добија нова спортска сала