Партиципација за болничко лекување сè уште плаќаат мнозинството граѓани

  Во преизборната програма „Живот во Македонија“, СДСМ го даде и следното ветување: Ќе обезбедиме целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. За таа цел, ќе ја укинеме партиципацијата за болничко лекување. [Извор: СДСМ – Живот во Македонија (стр.226), датум:…

Владата сè уште не презела мерки за бесплатно болничко лекување на граѓаните

Владата веднаш ќе ги започне подготовките за воведување на бесплатно болничко лекување за сите здравствени осигуреници. [Извор: Програма за работа на Владата (2017 -2020) ]   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на Владата, дека „веднаш ќе ги започне подготовките за воведување на бесплатно…