Општина Илинден доби контејнери за селектирање на отпадот

  Во предизборната програма на градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски, се наоѓа и ветување поврзано со заштитата на животната средина за кое оценуваме дека е во тек. Проектот обезбедува набавка на опрема за примарна селекција на комунален отпад, како…