Лесно ветени милијарди евра и стотици километри нови патишта

  Испланиравме 3 милијарди евра за патната инфраструктура. За 10 години планираме нови 600 километри автопатишта, 550 километри магистрални и 1.000 километри локални патишта. [Извор: Изборна програма на СДСМ, 2016, „План за живот во Македонија“ (стр.6), датум: ноември 2016]  …