Овозможено е скратено работно време за родители на деца со попреченост без оглед на возраста

  Со законски измени ќе обезбедиме скратеното работно време за родителите на деца со попреченост да продолжи и после 26 години, односно да нема временско ограничување.  [Извор: Изборна програма на СДСМ, (2016), „План за живот во Македонија“ (стр.56 и стр.245);…