Категорија...

ДПА

Беким Фазлиу: Конфликт на интереси – Ермира Мехмети добивала 500 евра од Министерство за…

„Ова е договорот склучен помеѓу Талат Џафери, министер за одбрана на ДУИ и Емира Мемети, пратеник на ДУИ, каде што Талат се обврзува да и плаќа на Ермира по 500 евра месечно. Се поставува прашањето кои се тие услуги што и се плаќаат на…