Преговорите за нови амбасадори се почнати, столчињата сè уште празни

  Отпочнување консултации со Претседателот на Република Македонија за пополнување на упразнетите места во дипломатските претставништва.   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето за отпочнување консултации со Претседателот на државата за пополнување на испразнетите места во дипломатските претставништва на Македонија е ветување на Владата…