Се сoздаваат услови за обесштетување во политички монтираните случаи

  Владејачката партија СДСМ во предизборната програма во декември 2016 го даде следното ветување за кое оценуваме дека за преземени чекори за делумно исполнување: Ќе воведеме законска основа за преиспитување на судските одлуки кои беа донесени врз основа на политички…