Владата ги усвои измените во Законот за заштита на укажувачи

  ВЕТУВАЊЕ: Формирање работна група за подготовка на предлог текст за измени на Законот за заштита на укажувачи, во согласност со препораките на Венецијанската комисија и ЕК. (Извор: План 3-6-9 за работа на Владата на РМ)   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето за…