Сите проблеми со избирачкиот список

Дали Избирачкиот список може да се прочисти до изборите? Какви критеруми постави странскиот фактор, што велат информатичките експерти, што изјавува Изборната комисија, што пишува во Изборниот заКоник, а што мислат политичарите?