Категорија...

ДУИ

Ветувања на ДУИ од 2008 година.

ДУИ: Капитални инвестиции во патната инфраструктура

Ќе нудиме реални и разумни економски проекти со цел да се реализираат капитални  инвестиции, особено за оние од патната инфраструктура (коридор 8 и 10). Ќе иницираме еден проект за да почне реализацијата на мултимодалниот терминал (клучка…