ДУИ: Нов факултет за информатичка технологија и телекомуникации

Отворање на Факултетот за информатичка технологија и телекомуникации во една од универзитетите (УЈЕ и ДУТ) или формирање на независен институт на албански јазик. Оваа институција ќе содржи најмалку две гранки: Одделение за

ДУИ: Закон за наука и технолошки развој

ДУИ ќе го подготви Законот за наука и технолошки развој, кој ќе ги сублимира и двете постоечки закони, со цел развивање на оваа активност во функција на побрзо разивање на економијата и технолошкото-иновативно напредување.

ДУИ: Македонија ќе ги започне преговорите за членство во ЕУ

Ќе ја вложиме целата наша енергија за да Македонија ги започне преговорите за членство во ЕУ до крајот на оваа година (2008) и да биде во можност да стане членка на Обединета Европа во најкус можен рок.

ДУИ: Филмски град во една албанска општина

Создавање на филмски град во една од албанските општини. Со проектот е предвидено странските инвеститори кои ќе изразат интерес за такви инвестиции, да произведуваат анимирани филмови, документарци, патописци, итн но истотака и монтажата,…

ДУИ: Нов телекомуникациски оператор

ДУИ ќе биде посветена на воспоставувањето на еден оператор за мобилна телефонија и интернет кој ќе се фокусира претежно на западна Македонија, а истиот ќе биде стимулиран да го отстрани роамингот помеѓу Македонија, Косово и Албанија.

ДУИ: Проект Дигитален Град

Ќе се изгради технолошки центар во кој ќе се концентрираат сите ИКТ компании од Македонија и оние странски компании кои ќе изразат интерес за присуство во нашата земја. Овој проект ќе биде на локација меѓу Скопје и Тетово со цел да им…

ДУИ: Урбанизација на неурбанизираните населби

Урбанизација на неурбанизираните населби, особено во руралните области, легализација на "дивите"објекти во согласност со урбанистичкиот план на општината, преку градење на соодветни институционални односи меѓу централната и локалната власт,…

ДУИ: Реформирање на јавните претпријатија надлежни за воздушниот сообраќај, контролата на цивилните…

Особено важна ќе биде трансформацијата и реструктуирањето на претпријатијата кои вршат јавни услуги, со посебен акцент на воздушниот сообраќај и контролата на цивилните летови, како и менаџирањето на управувањето и одржувањето на патната…

ДУИ: Капитални инвестиции во патната инфраструктура

Ќе нудиме реални и разумни економски проекти со цел да се реализираат капитални  инвестиции, особено за оние од патната инфраструктура (коридор 8 и 10). Ќе иницираме еден проект за да почне реализацијата на мултимодалниот терминал (клучка…