Browsing Tag

Балканска мрежа за борба против дезинформации

Дезинформациите не се проблем само на медиумите, туку и безбедносен проблем

Работа на професионалните медиуми е да ги верификуваат фактите и информациите што ги пишуваат. Сведоци сме на фотографии и вести кои се споделуваат само за да поттикнат конфликти меѓу земјите и насилство, кажува Клодијана Капо од Фактоје,…