Browsing Tag

основно училиште „Рајко Жинзифорв“

Изградено новото ОУ„Рајко Жинзифов“ во Драчево

Ќе се изгради нов објект во ОУ „Рајко Жинзифов“ во населбата Драчево, за што ќе се обезбедат 1,5 милион евра донација од Владата на Народна Репу- блика Кина.  (Рок за реализација: 2014) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: На први септември 2014 година…