Browsing Tag

црква Цв. Ѓорѓи

Црквата Св.Ѓорѓи во С.Курбиново – културно наследство кое ни се распаѓа пред очи

Проектот опфаќа конзервација на фрескоживописот и зацврстување на архитектонската конструкција во овој објект кој потекнува од 12 век. Носител: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола. (Буџет: 6.000.000 денари,…