Не е намалена фирмарината за микро фирмите

  Ветување: Ќе ја намалиме фирмарината за претпријатијата со помалку од 5 вработени. [Извор: Програма на СДСМ за парламентарните избори 2016 година „План за живот во Македонија“, страна 211]   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Ветувањето на СДСМ дека ќе ја намали фирмарината за…

Зелениот картон сè уште не поевтини

Владејачката партија СДСМ во предизборниот период го даде следното ветување, кое засега е неисполнето: Ќе ја намалиме цената на зелениот картон [Извор: СДСМ – План за живот во Македонија, стр.78 и стр.218 , датум, крај на 2016 г.]   ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: Социјалдемократскиот…