Browsing Tag

парична помоиш

Паричната помош за згрижувачки семејства е зголемена за 25 проценти

Зголемување на паричниот надоместок за згрижување на деца без родители и родителска грижа за 25% ВМРО-ДПМНЕ во континуитет се грижи за подигнување на бројот на згрижувачките семејства кои се грижат за децата без родители, деца без…