Категорија...

Ветувања: Јавна администрација

ВМРО-ДПМНЕ: Воведување на ИСО и ЦАФ стандарди

Секоја државна инситуција задолжително ќе мора да се сертифицира и да го воведе светски познатиот стандард за квалитет ИСО 9001 и ЦАФ (Common Assessment Framework). Со тоа ќе се воведат јасни процедури за управување на институцијата, според…

ВМРО-ДПМНЕ: Управни постапки и услуги

Ќе се спроведуваат измените на Законот за општата управна постапка и Законот за организација и работа на органите на државната управа во однос на: воспоставување на правото на жалба во управна одлука во втор степен како правило и дефинирање…